KURSY W ROKU SZKOLNYM 2024/2025

  • Zajęcia 2 x w tygodniu po 60 minut, razem 58 spotkań lub 1x w tygodniu po 60vminut, razem 27 spotkań. Niektóre grupy mogą mieć zajęcia w jednym bloku, tj. 2x 60 minut = 120 minut. Cena za kurs zależy od liczby osób w grupie i może ulec zmianie w trakcie roku szkolnego, jeśli liczebność grupy ulegnie zmianie – za zgodą uczestników.  W cenie komplet podręczników. Liczba słuchaczy w grupie 4-10 osób.
  • 7-10 osób – 2200 zł (58 godzin) lub 1100 zł (27 godzin) za rok
  • 4-6 osób – 2400 zł (58 godzin) lub 1200 zł (27 godzin) za rok
  • 2-3 osoby – 80 zł od osoby za 60 minut
  • Zajęcia indywidualne  – 160 zł za 60 minut.
Akt urodzenia – Wielka Brytania 100 zł 24h
Skrócony akt urodzenia – Polska 100 zł 24h
Pełny akt urodzenia – Polska 120 zł 24h
Dowód własności pojazdu tzw. Title – USA 150 zł 24h
Dowód rejestracyjny pojazdu – Wielka Brytania 150 zł 24h
Zwolnienie lekarskie – Polska 50 zł 24h
Zaświadczenie lekarskie – Polska 50 zł 24h
Apostille 50 zł 24h
Wynik USG/MRI/EEG/rentgenowskie od 150 zł 48h
Faktura 50-80 zł 24h
Dyplom zawodowy od 100 zł 24h
Świadectwo LO od 120 zł 48h
Zgoda na wyjazd dziecka zagranicę 100zł 48h
Potwierdzenie zatrudnienia 80 zł 24h
Wypis szpitalny – w zależności od długości: Od 200 zł 48-36h
Zaświadczenie o niekaralności 100 zł 24h