KURSY W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

  • Zajęcia 2 x w tygodniu po 60 minut, razem 60 spotkań czyli 80 godzin lekcyjnych lub 1x w tygodniu po 60minut, razem 30 spotkań. Niektóre grupy mogą mieć zajęcia w jednym bloku, tj. 2x 60 minut = 120 minut. Cena za kurs zależy od liczby osób w grupie i może ulec zmianie w trakcie roku szkolnego, jeśli liczebność grupy ulegnie zmianie.  W cenie komplet podręczników. Liczba słuchaczy w grupie maksymalnie 10.
  • 7-10 osób – 1350 zł (60 godzin) lub 660 zł (30 godzin) za rok
  • 5-6 osób – 1600 zł (60 godzin) lub 800 zł (30 godzin) za rok
  • 3-4 osoby – 1800 zł (60 godzin) lub 900 zł (30 godzin) za rok
  • Zajęcia indywidualne – 80-100 zł za 60 minut, w zależności od rodzaju zajęć (ogólne czy egzaminacyjne).
  • UWAGA COVID:  W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, zarówno szkoła jak i słuchacze (ich opiekunowie) zobowiązują się do stosowania zasad bezpieczeństwa i higieny zgodnie z aktualnymi wytycznymi odpowiednich władz.

 

 

Akt urodzenia – Wielka Brytania

60 zł

24h

Skrócony akt urodzenia – Polska

60 zł

24h

Pełny akt urodzenia – Polska

80 zł

24h

Dowód własności pojazdu tzw. Title – USA

100 zł

24h

Dowód rejestracyjny pojazdu – Wielka Brytania

120 zł

24h

Zwolnienie lekarskie – Polska

50 zł

24h

Zaświadczenie lekarskie – Polska

50 zł

24h

Apostille

50 zł

24h

Wynik USG/MRI/EEG/rentgenowskie

od 150 zł

48h

Faktura

50-80 zł

24h

Dyplom zawodowy

80-100 zł

24h

Świadectwo LO

od 100 zł

48h

Zgoda na wyjazd dziecka zagranicę

80zł

48h

Potwierdzenie zatrudnienia

60 zł

24h

Wypis szpitalny – w zależności od długości:

Od 150 zł

48-36h

Zaświadczenie o niekaralności

80 zł

24h