KURSY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

  • Zajęcia 2 x w tygodniu po 60 minut, razem 60 spotkań czyli 80 godzin lekcyjnych – 1350 zł za rok. W cenie komplet podręczników. Liczba słuchaczy w grupie 6-10.
  • Zajęcia 1x w tygodniu po 60 minut, razem 30 spotkań po 60 minut czyli 40 godzin lekcyjnych – 800 zł za cały rok. W cenie komplet podręczników.
  • UWAGA COVID:  W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, zarówno szkoła jak i słuchacze (ich opiekunowie) zobowiązują się do stosowania zasad bezpieczeństwa i higieny zgodnie z aktualnymi wytycznymi odpowiednich władz.

CRASH COURSES – ZAWIESZONE W ROKU 2020 W ZWIĄZKU Z COVID-19

Koszt 5-dniowego bloku:

  • 1 osoba – 500 zł
  • 2 osoby – 750 zł
  • 3 osoby – 900 zł

WAKACYJNE POPOŁUDNIÓWKI DLA DZIECI – ZAWIESZONE W ROKU 2020 W ZWIĄZKU Z COVID-19

  • Koszt: 200 zł od osoby za cały tydzień.

Akt urodzenia – Wielka Brytania

60 zł

24h

Skrócony akt urodzenia – Polska

60 zł

24h

Pełny akt urodzenia – Polska

80 zł

24h

Dowód własności pojazdu tzw. Title – USA

80 zł

24h

Dowód rejestracyjny pojazdu – Wielka Brytania

100 zł

24h

Zwolnienie lekarskie – Polska

50 zł

24h

Zaświadczenie lekarskie – Polska

50 zł

24h

Apostille

40 zł

24h

Wynik USG/MRI/EEG/rentgenowskie

120 zł

48h

Faktura

50 zł

24h

Dyplom zawodowy

80 zł

24h

Świadectwo LO

100 zł

48h

Zgoda na wyjazd dziecka zagranicę

80zł

48h

Potwierdzenie zatrudnienia

60 zł

24h

Wypis szpitalny – w zależności od długości:

Od 100 zł

48-36h

Zaświadczenie o niekaralności

80 zł

24h